Obchodní podmínky

 

Cena kurzů je platná pro rok 2017 a 2018 
Cena jednotlivých skupinových kurzů je uvedena u nabídky kurzů na téchto stránkách.

 

Cena kurzů je v závislosti od typu kurzu.

 

Veškeré platby, nebude li dohodnuto jinak, budou učiněny bezhotovostním převodem na účet č. 1345601113/0800 s přidělenou identifikací platby. Platba je považovaná za přijatou dnem připsání částky na účet.Poté bude vystavena faktura o zaplacení.

 

Rezervace termínu kurzu:

Závazná rezervace kurzu je platná až po jejím úplném zaplacení.

Zálouhu je nutné uhradit po přihlášení do jednoho týdne,nejlépe ihned z důvodu rezervace místa.

ZÁLOHA JE NEVRATNÁ!

Zbytek kurzovného stačí uhradit deset dní před začátkem kurzu.

 

Storno podmínky:
Stornovat rezervaci s vrácením uhrazené ceny lze pouze písemně 4týdny předem.

 

Storno poplatky:
Storno poplatek při zrušení účasti na kurzu číní 50% z сeny kurzu. V případě, že ke zrušení účasti dojde v době kratší než 14 dní před konáním kurzu, storno poplatek činí 100% z ceny kurzu.

 

Po individuální domluvě zákazník může za sebe poslat náhradu.

 

Zrušení kurzu:
Vyhrazujeme si právo zrušit konání kurzu v těchto případech:

  1. kurz není obsazen minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 5 osobami a není možné dohodnout náhradní termín kurzu;

  2. pokud lektorka není schopna z důvodu nemoci či jiné závažné překážky zajistit vedení kurzu a není možné dohodnout náhradní termín kurzu.

 

V obou případech budou zákazníky zaplacené částky v plné výši vráceny.

 

Ostatní podmínky:


Vyhrazujeme si právo měnit obsah a délku kurzu podle aktuální situace (zejména přizpůsobení obsahu kurzu schopnostem a tempu práce účastníků).

Přihlášení na kurz

Vyplňte prosím uvedené údaje :

Kontakt

marcipánové modelování Vladimira Drgová
Plechamr 446
391 65 Bechyně
tel: 608 025047 vladimira.drgova@seznam.cz